Zeyilname Nedir, Hangi Durumlarda Düzenlenir?

Sigorta13.01.2020 12:13:57

 Zeyilname Nedir, Hangi Durumlarda Düzenlenir?

Kanunlar gereği, sigorta yapıldığı zaman poliçeler üzerinde değişiklikler yapılması gerekmektedir. Bazı durumlarda değişiklik gerektirdiği için poliçenin baştan düzenlenmesi yerine zeyilname ile süreç uzatılmasına mahal verilmeyebilir. Poliçenin iptali yerine, zeyilname ile belirli değişiklikler gerçekleştirilerek işlemlere devam edilebilmektedir.

Poliçe değişikliği durumunda düzenlenmesi gereken belge, zeyilname olarak adlandırılmaktadır. Ayrıntılı olarak incelenecek veya tanımlanacak ise tecditler ve poliçe üzerinde ilave, iptal veya değişiklik gibi durumlarda düzenlenen belgelere verilen addır. Yapılan bu işleme de zeyil adı verilmektedir. Bazı zamanlar primli bazı zamanlar da primsiz olabilen zeyilnameye örnek verilecek olursa; adres değişikliği gibi bir durum primsiz zeyilname olarak nitelendirilmektedir. Sigortalıdan prim alınması veya prim iadesine yol açılabilen durumlar ise primli zeyilnamelerdir.

Zeyilnamenin düzenlenmesini gerektirecek birçok faktör söz konusu olabilmektedir. Poliçe bilgilerinde gerçekleşen herhangi bir yanlışlık üzerine yapılacak olan düzenlemelerde bu belge devreye girmektedir. Bu durumda asıl nokta, belgenin düzenlenmesi tek taraflı değil de sigorta şirketi ve sigortalı kişi arasında anlaşma sağlanarak yapılmasıdır. Buna istinaden poliçe şartlarında herhangi bir şekilde tek taraflı bir değişiklik gerçekleştirilmemektedir. Bu sebeple sigorta şirketi, sözleşmede sigortalıya vermiş olduğu tüm taahhütleri yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak sigorta şirketi ve sigortalı kişi arasında bir anlaşma yapıldığı takdirde poliçe genel şartları değiştirilebilir. Aksi takdirde her iki taraf da sözleşmedeki şartlara uymak zorundadırlar. Yapılan veya yapılacak olan değişikler de belge ile karşılıklı anlaşma sonucu gerçekleştirilmektedir.

Sigorta Zeyilname Örneği

Kasko poliçesi bulunan sigortalı, kendisine ait aracını sattıktan sonra yeni bir araç aldığı zaman, yeni aracın bilgilerini zeyilname ile poliçeye eklemelidir. Bahsi geçen poliçeye yeni araç bilgisinin eklenmesi sonrasında, belge düzenlemeden geçmektedir. DASK olarak adlandırılan poliçeye sahip olan şahısın adres değişikliği yapması durumunda, bu bilginin de poliçeye eklenebilmesi için, zeyilname belgesi devreye girmektedir. Araç veya konut değişikliği gerçekleştirilmesi gibi durumlarda, yeni yapılan risk değerlendirmesinde poliçe primlerinde artış veya düşüş gibi değişiklikler yaşanmaktadır. Bu değişiklikler de yeni değerlerin poliçeyi nasıl etkilediğine yönelik farklılıklar göstermektedir. Primli zeyilname, zorunlu trafik sigortasında zeyilname ve ihalede zeyilname, birkaç zeyilname örneği olarak yer almaktadır. Zeyilname, poliçenin başlama tarihinden itibaren herhangi bir tarihte düzenlenebilir ve poliçenin bitiş tarihine kadar devam eder. Örneğin 2018 yılında ekim ayında yapıldığı düşünülen bir zeyilname örneği 2019 yılında ekim ayına kadar değil, poliçenin bitiş tarihine kadar geçerli olmaktadır. Poliçe yenilenirken zeyilnamedeki güncel bilgiler dikkate alınmaktadır.

Fesih Zeyili Ne Demek?

Yukarıda bahsi geçen örnek durumların yanı sıra belirli nedenler dolayısıyla zeyilin feshi söz konusu olabilmektedir. Bu durumla karşı karşıya kalındığında şu şekilde açıklama yapılabilir; var olan ve geçerli olan zeylin bozulması, ortadan kaldırılması ve feshedilmesi.

Tecditname Nedir?

Bir diğer adı yenileme olan tecditname, sigorta poliçelerinin yıllık olarak düzenlenmesi anlamına gelmektedir. Bu yıllık poliçenin bitme tarihinde, mevcut şirkette yeni bir poliçe yaptırıldığında, bu durum yenileme yani tecditname poliçesi adını almaktadır. Elbette sigortalı kişi bu poliçeyi aynı sigorta şirketi ile yapmak zorunda değildir. Verilen teminatlar ve prime göre bir başka sigorta şirketi seçimi yapılabilmektedir.

 

En çok Okunan Haberler

DUYURU

Yeni Pay Alma Haklarını Kullanmalarına İlişkin Duyuru

Sayın Pay Sahiplerimiz, Sermaye artışına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Ortakların Yeni Pay Alma Haklarını Kullanmalarına İlişkin Duyuru M

Devamını Oku