Katılım Sigortacılığı Nedir?

Sosyal dayanışma, işbirliği ve yardımlaşma gibi İslamî referansları da olan
ilke ve hedefleri gözeterek kayıpların ortaklaşa giderilmesini amaçlayan bir güvence mekanizmasıdır.

Genel Bilgiler

Katılım Sigortacılığı Nedir?


Katılım sigortacılığı, sosyal dayanışma, işbirliği ve yardımlaşma gibi İslamî referansları da olan ilke ve hedefleri gözeterek kayıpların ortaklaşa giderilmesini amaçlayan bir güvence mekanizmasıdır. Arapça’da “karşılıklı garanti vermek” ve “birbirine kefil olmak” anlamlarına gelen tekâfül kelimesi ülkemizde “Katılım Sigortacılığı” olarak karşılığını bulur. İsminden de anlaşılacağı üzere Katılım Sigortacılığı’nda temel amaç, bu sigortaya dahil olan kişiler arasında dayanışma ve yardımlaşma sağlanmasıdır.


 • Bereket Sigorta A.Ş. ve Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. “Katılım Sigortacılığı” ile ilgili yasal mevzuata dayanarak ve Danışma Komitesi nezaretinde sadece fıkhen meşru olan konu ve risklerin teminat altına alınması ve finansal varlıkların katılım esasları kapsamında yönetilmesi usulüne göre Katılım Sigortacılığını benimsemiştir. Şirketimiz 19/12/2020 tarih ve 31339 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan"Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik” ile belirlenen esaslara göre faaliyetlerini sürdürmektedir.
 • Reasürans, sigorta şirketlerinin sigorta faaliyetleri ile üzerlerine aldıkları riskleri bu riskleri üstlenecek başka şirketlere (reasürans şirketlerine) tamamen veya kısmen devrederek yükümlülüklerini paylaşmasıdır. Reasürans işlemi sigorta şirketinin, aynı dönemde çok fazla hasar meydana gelmesi ve şirketin sermaye yapısına olumsuz etkisi olması riskine karşı yeniden sigortalama amacıyla yapılır. Sigortacılık mevzuatı gereğince sigorta şirketlerinin belirli bir tutarın üzerindeki risklerini reasürans anlaşmaları aracılığı ile devretmeleri zorunludur. Katılım esasları çerçevesinde faaliyet gösteren şirketler ile reasürans, koasürans ve retrosesyon faaliyetleri yürütülmesi esastır. Söz konusu faaliyetlere ilişkin ihtiyaç duyulan işbirliği, ürün ve hizmetin bulunamaması durumunda, danışma komitesinin onayı alınmak şartıyla ve belirli süre ve alanlar ile sınırlı olmak üzere diğer şirketlerle bu faaliyetler yürütülebilir.


  BEREKET SİGORTA RETEKAFUL & REASÜRANS ANLAŞMALI ŞİRKETLER


  REASÜRÖR RATİNG ŞİRKETİ RATİNG NOTU FAALİYET MERKEZİ
  Türk Katılım Reasürans A.Ş. - - Türkiye
  Milli Reasürans T.A.Ş. S&P TRBBB- Türkiye
  Devk Re S&P A+ Almanya
  Mapfre Re S&P A+ İspanya
  Everest Re S&P A+ ABD
  Partner Re S&P A+ Fransa
  Odyssey Re S&P A Fransa
  Oman Re Fitch Rating BBB- Umman
  GIC OF Indıa Re A.M. Best B++ Hindistan
  CCR Algeria A.M. Best B+ Cezayir
  Azre Re A.M. Best B+ Azerbaycan
  Ocean Re A.M. Best A- Barbados
  Cica Re A.M. Best B+ Togo
  Tunis Re A.M. Best B Tunus
  Hannover Re A.M. Best AA- Almanya
  Swiss Re A.M. Best A+ İsviçre
  MS Amlin Synd A.M. Best A+ Birleşik Krallık
  Polish Re A.M. Best A- Polonya
  Kuwait Re A.M. Best A- Kuveyt
  PVI Re Re A.M. Best A- Vietnam
  Malaysian Re A.M. Best A- Malezya
  Aspen Re A.M. Best A Bermuda
  Axis A.M. Best A Bermuda
  Adnic Re A.M. Best A BAE
  SOPAC - - ABD

  BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RETEKAFUL ANLAŞMALI ŞİRKETİ


  Swiss Re Retakaful Moody's Rating AA3 İsviçre
Diğer Bilgiler

Danışma Komitesi • 1965 Erzurum doğumludur. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslam Hukuku Ana Bilim Dalında 1995 yılında yüksek lisansını, 2004 yılında doktorasını tamamlamış, 2008 yılında Doçent olmuştur.


  2010 yılında Malezya’da INCEIF adlı enstitüde Certificate of Islamic Finance (CIFP) adlı programla ikinci yüksek lisans çalışmasını tamamlamıştır.


  2014 yılında Profesörlük unvanını almıştır.

  İstanbul Üniversitesi'nde İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı kuruluşunu gerçekleştirmiş ve üç yıl süre ile Bölüm Başkanlığını yürütmüştür.

  2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

  2019 yılında İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı’nı kurmuştur.

  Arapça ve İngilizce bilmektedir.

 • 1982 Sivas doğumludur. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur.


  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslam Hukuku Ana Bilim Dalında 2005 yılında yüksek lisansını, 2011 yılında doktorasını tamamlamış, 2018 yılında Doçent, 2023 yılında Profesörlük unvanını almıştır.


  Şam Arap Dili Enstitüsü’nde ve Almanya Georg-August Göttingen Üniversitesi’nde birer yıl dil geliştirme ve araştırma amacıyla bulunmuştur..

  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı başkanlığı yapmıştır. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğü yapmıştır.

  2015- 2018 yıllarında İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Meclisinde (CIBAFI) kuruluşunda araştırmacı olarak bulunmuştur. AAOIFI Fıkhi Danışmanlık sertifikasına sahiptir.

  İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı’nın mütevelli heyeti ve danışma komitesi üyesidir.

  Arapça, İngilizce ve Almanca bilmektedir

 • 1980 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Ana Bilim Dalında 2007 yılında yüksek lisansını, 2013 yılında doktorasını tamamlamıştır.


  2022 yılında SEGEM tarafından düzenlenen Danışma Komitesi Sektör Eğitim Programı’nı tamamlayarak sertifika almıştır.


  İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı mütevelli heyeti ve danışma komitesi üyesidir. Fetva.net adlı internet sitesi koordinatörüdür.

  Süleymaniye Vakfı Uzaktan Seminer Merkezi (SUSEM) bünyesinde İslam İbadet Esasları, İslam Hukuku ve Güncel Fıkıh Problemleri seminerleri vermektedir.

  Arapça ve İngilizce bilmektedir.

İcazetnameler

DUYURU

Bereket Sigorta & Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş 2023 Yılı Genel Kurul İlanı

Devamını Oku