Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)

Emekliliğinize mutluluk biriktirin...

Çalışma koşullarınız ne olursa olsun, sayısız avantaja sahip olan Bireysel Emeklilik’le geleceğinizi bugünden güvence altına almaya hemen başlayın.

Ürünler
Damla
Küçük birikimlerle
rahat emeklilik.
BİLGİ ALIN
Yağmur
Bolca biriktirerek
rahat emeklilik.
BİLGİ ALIN
Hasat
Çiftçimize özel
rahat emeklilik.
BİLGİ ALIN
Bireysel Emeklilik Nedir?

Geleceğinizi İnşa Edin.


Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı niteliğindedir.

Gönüllü katılım esasına dayanan sistem devlet tarafından devlet katkısı ile desteklenmektedir.

Temel amacı, bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini sağlamaktır.

Bireysel emeklilik sistemine medeni hakları kullanma ehliyetine haiz kişiler katılabilir.

En az 10 yıl sistemde bulunmak koşulu ve 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanılır.

Bireysel emeklilik sistemine herhangi bir sosyal güvenlik sistemine dahil olmayanlar da katılabilir.

Sisteme katılım için şirketimizle emeklilik sözleşmesi imzalamak yeterlidir.

Türkiyede İlk Faizsiz Bireysel Emeklilik

Türkiye'nin İlk Faizsiz Emeklilik Şirketiyiz


Bireysel emeklilik fonları farklı enstrümanlara yatırılır. Bu yatırım araçlarının bir kısmı doğrudan faizli, bir kısmı faizli olmasa da katılım bankacılığı prensiplerine uygun değil, bir kısmı ise hem faizsiz hem de katılım bankacılığı ilkelerine uygundur. Dolayısıyla BES’i faizli BES ve faizsiz BES diye ayırmak mümkündür. Piyasada faaliyet gösteren BES şirketlerinin önemli bir bölümü topladıkları BES fonlarını faizli ve katılım bankacılığı ilkelerine uygun olmayan yatırım araçlarından müteşekkil emeklilik yatırım fonlarında değerlendirmektedir. Bu yatırım fonlarının içeriğinde devlet tahvili ve hazine bonosu, özel sektör borçlanma senetleri, repo, vadeli mevduat, dış borçlanma senetleri, borsa yatırım fonları, hisse senetleri ve dövizler yer alabilmektedir.

Faizsiz BES’te ise yukarıda arzedilen yatırım araçlarına değil danışma kurulu onayından geçmiş, alım satımına izin verilmiş, faizsiz ve katılım bankacılığı ilkelerine uygun olduğu konusunda görüş alınmış enstrümanlara yatırım yapılmaktadır. Danışma kurulumuzun ifadesiyle İslam hukukunda insanların yatırım yapamayacakları alanlar olduğu gibi yatırım yapabilecekleri alanlar da bulunmaktadır.

Ödenen katkı paylarıyla oluşturulan fonlar, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olan yatırım araçlarında değerlendirilecektir. Bu yatırım araçları ve yatırım yapılacak alanlar emeklilik yatırım fonlarının iç tüzük ve izahnamelerinde açıkça belirtilmiştir. Bu yatırım araçları şunlardır;


Katılım bankalarında açılacak katılma hesapları

Katılım endeksine uygun hisse senetleri, ( Yurt içinde Bizim Menkul Değerler katılım endeksi kriterlerine uygun ve dünyadaki Dow Jones İslamîc Pazar Endeksi vb.)

Altın gibi kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları ( Günlük repo dahil hiçbir şekilde faiz getirisi içermeyen fonlar)

Türkiye’de veya yurt dışında ihraç edilen sukuk, kira sertifikası vb. faizsiz borçlanma araçları,

İslamî kurallara uygun diğer yatırım araçları (mevcut ya da gelecekte çıkarılacak İslamî kurallara uygun diğer yatırım araçları)

İcazet Belgesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Devlet Katkısı

%25 Devlet Katkısından Faydalanın


Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 2013’te devlet katkısı uygulaması başlamıştır. Artık yatıracağınız her katkı payı tutarının %25’i kadar ek bir tutar sözleşmenize bağlı devlet katkısı hesabınıza yatırılmaktadır. Yatırdığınız her 100 TL katkı payı için devlet de katılımcı alt hesabınıza 25 TL katkı payı yatırıyor.

 • Devlet katkısından TC vatandaşları, Mavi kart sahipleri, ödeyeni işvereni olmayan katılımcılar faydalanmaktadır.
 • Bir katılımcıya ödenebilecek devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücretin %25'i ile sınırlıdır. Katılımcı birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olsa dahi, devlet katkısı tutarı yıllık brüt asgari ücretin %25'ini geçemez. Bu tutar katılımcının toplam katkı payının sözleşmeler arasındaki dağılımına göre paylaştırılmaktadır.
 • %25 Devlet Katkısı için hak ediş süreleri bulunmaktadır:

  İlk üç yıl içinde sistemden çıkılırsa alınamaz.

  Üçüncü yılın sonunda %15'i,

  Altıncı yılın sonunda %35'i,

  Onuncu yılın sonunda %60'ı,

  Emekliliğe hak kazanıldığında ise tamamı alınabilmektedir.

 • 1 Ocak 2013 öncesi

  Sistemde 3 yıldan fazla, 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl,

  Sistemde 6 yıldan fazla, 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl,

  Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl hak ediş süresi eklenmektedir.

Devlet Katkısı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız >>
Diğer Bilgiler

İhtiyacınıza Göre Fon Belirleyin


Bireysel emeklilik birikimlerinizi yatırıma dönüştüren emeklilik yatırım fonlarının sunduğu pek çok alternatif arasından ihtiyacınıza en uygun olanı seçin.


18 Yaş Altı “BES”


Bereket, hayatınızı kolaylaştırmak ve size en uygun hizmeti, en hızlı şekilde ulaştırmak için dijitalleşmeye devam ediyor.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) 18 yaş altı çocuklarımızın kapsama alınmasına imkan tanıyacak yasa yayımlandı!

25 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 18 yaş altı genç ve çocuklar da BES’in avantajlarından artık yararlanabiliyor.

Yeni doğmuş bebeğiniz de dahil olmak üzere 18 yaş altındaki küçük çocuklarınıza bireysel emeklilik sözleşmesi yaptırabilmenize yönelik düzenlemenin hayata geçirilmesi ile birlikte siz de bugünden Bereket Emeklilik ile %25 Devlet Katkısı avantajından yararlanarak çocuğunuzun geleceğini güvence altına alabilirsiniz.

Aşağıda yer alan “başvuru” alanına tıklayarak, emeklilik yatırım fonlarında yüksek getiriler ile sektörde lider konumunu güçlendiren Bereket Emeklilik’ten ilk talebinizi hemen yapabilirsiniz.


;

Sıkça sorulan sorular

Aklınıza takılan ne varsa Yardım Merkezimizi ziyaret ederek detaylıca bilgi alabilirsiniz.

Katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda azami on iki kez değiştirilebilir.

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde herhangi bir anda sistemden ayrılma işlemi yapılabilir. 

Getiri üzerinden hesaplanan stopaj kesintisi oranı;

 • Sistemden emeklilik hakkını kullanmadan ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlar için %5,
 • 10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte sistemden emeklilik hakkı elde etmeden ayrılan katılımcılar için %10,
 • Sistemde 10 yıldan az süreyle kalarak ayrılan katılımcılar için ise %15’tir.


Katılımcı, teklif formunun imzalanmasını veya teklifin onaylanmasını müteakip altmış gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma bildiriminin şirkete ulaşmasını müteakip verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve yapılan tüm ödemeler, fon toplam gider kesintisi haricinde hiçbir kesinti yapılmadan, varsa yatırım gelirleriyle birlikte on iş günü içinde ödeyene iade edilir.

Yıllık gelir sigortası, toplu veya belirli süreler içinde yapılan katkılara göre, hemen veya belli bir süre sonra başlayan, sigortalıya veya bildirdiği lehtarına ömür boyu veya belirli süreler için yapılan ödemeleri düzenleyen sözleşmedir. Yıllık gelir sigortası sözleşmesine göre belirlenen emeklilik maaşı; aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak ödenebilir. Yıllık gelir sigortası sözleşmelerinde, yıllık gelir sigortası genel şartları çerçevesinde ilgili şirketin üstlenmiş olduğu rizikonun, tazminat yükümlülüğünün türü ve kapsamının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin, ödeme dönemlerinin, sözleşme süresi ve sözleşmeyi sona erdiren hallerin ve ilgili diğer hususların belirtilmesi zorunludur.

Birikimlerini kısmen almak isteyen katılımcının, hazırlanacak bir program çerçevesinde bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri kısım kısım geri almasıdır.Programlı geri ödemeyi tercih etmesi durumunda, katılımcı; ilgili hesaba katkı payı ödeyemez, ödeme dönemlerini ve ödeme tutarını yılda en fazla 2 kez değiştirebilir, fon dağılımını değiştirebilir, şirketler arası aktarım hakkını kullanabilir. Birikimlerinin tamamını istediği anda alarak sistemden ayrılabilir.

Katılımcı sisteme giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşulu ve 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır.

Ödenen katkı payları, şirket hesaplarına nakden intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde katılımcı veya varsa sponsor /işveren kuruluş tarafından belirlenen fonlar için gerekli talimatlar verilerek yatırıma yönlendirilmektedir.

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir. Ödemeye ara verme süresinin bir yılı aşması durumunda katılımcının birikimden EGM ara verme kesintisi yapılır. Katkı payı ödemeye ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca katılımcının birikimden ara verilen her tam ay için iki Türk Lirası ek yönetim gideri kesintisi yapılır.

 Emeklilik sözleşmesine göre ödenmesi öngörülen katkı paylarının ödeme tarihinde ödenmesi esastır. Ancak, emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir. Ödeme tarihinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir.

 Katkı payı ödemeye ara verilmesi halinde de birikimler; katılımcının seçmiş olduğu emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmeye devam eder.

Daha çok sorunuz mu var? Yardım Merkezini ziyaret edin.
DUYURU

2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Yönetim Kurulu’nun 04.05.2021 tarihli, 301 ve 1212 sayılı kararı ile, Şirketimizin 15.06.2021 tarihinde yapılacak olan 2020 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Devamını Oku