Hasat Emeklilik Planı

Hasat Plan, küçük birikimlerle rahat bir emeklilik yaşamak isteyen katılımcılar için oluşturduğumuz emeklilik planıdır.

Hemen Başvur
Ürün Açıklamaları

Hasat Emeklilik Planı Nedir?


Aylık 100 TL ve üzerinde katkı payı yatırmayı düşünüyorsanız birikimlerinizi Hasat Plan'da değerlendirebilirsiniz.

Hasat Emeklilik Plan'ında peşin giriş aidatı bulunmamaktadır.

Aileniz ve sevdiklerinizle mutlu bir emeklilik yaşamak için, siz de Bireysel Emeklilik yaptırın, emekliliğiniz hayırlı olsun.

Avantajlarımız

Ödemelerinizi Kendiniz Belirleyin


Ödediğiniz tüm katkı payları için %25 oranında, devlet katkısı avantajından faydalanırsınız. Devlet katkısının hak edilebilmesi için katılımcının sistemde kalış süresine bağlı olarak aşağıdaki oranlarda belirlenmiş kademeli bir yapı uygulanmıştır. 3 yıldan önce sistemden ayrılma durumunda Devlet Katkısından faydalanılamaz.

İlk üç yıl içinde sistemden çıkılırsa alınamaz.

Üçüncü yılın sonunda %15'i,

Altıncı yılın sonunda %35'i,

Onuncu yılın sonunda %60'ı,

Emekliliğe hak kazanıldığında ise tamamı alınabilmektedir.

Ödemelerinizi aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık vadelerde gerçekleştirebilirsiniz.

Banka hesaplarımıza havale/eft ile ya da kredi kartı ile ödemelerinizi yapabilirsiniz.

Dilediğiniz zaman katkı payı ödemelerinize ara verebilir, ödediğiniz aylık katkı payı tutarını (asgari tutarın altında olmamak kaydıyla) azaltabilir ya da artırabilirsiniz.

Seçmiş olduğunuz planı yılda 4 defa, birikimlerinizin değerlendirildiği fonların dağılımını yılda 6 defa değiştirebilirsiniz.

Aylık 100 TL ve üzerinde Katkı Payı
oranında Devlet Katkısı
Profesyonel Fon Yönetimi ile güvendesiniz

Önemli Bilgiler

İhtiyacınıza Göre Fon Belirleyin


Bireysel emeklilik birikimlerinizi yatırıma dönüştüren emeklilik yatırım fonlarının sunduğu pek çok alternatif arasından ihtiyacınıza en uygun olanı seçin.

Önemli Bilgiler

Giriş Aidatı ve Kesintiler


 • Katılımcıların bireysel emeklilik sistemine ilk defa katılması sırasında giriş aidatı alınır. Hasat Plan'da sisteme giriş anında alınan giriş aidatı bulunmamaktadır.
 • 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan sözleşmenin sonlanması halinde, her sözleşme yılı için ilgili takvim yılı için uygulanacak olan aylık asgari brüt ücretin %6,5’ine karşılık gelen tutarın, sözleşmenin 5. yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen toplam tutarından sonlanma tarihine kadar yönetim gider kesintisi, peşin giriş aidatı ve ara verme kesintisi olarak şirketçe tahsil edilmemiş olan kısmı, ertelenmiş giriş aidatı olarak sözleşmenin birikiminden indirilir. Tahsil edilmeyen yıllara ait kesintinin hesaplanmasında, sonlanma tarihindeki ilgili takvim yılı için uygulanacak olan aylık asgari brüt ücret dikkate alınmaktadır.

  Ayrıca aylık asgari brüt ücret tutarındaki değişiklikler sözleşmeye yansıtılır.

 • Sözleşmenin ilk beş yılında, tahsil edilen düzenli katkı payı, ek katkı payı, başlangıç katkı payı üzerinden planda belirtilen oran dahilinde yönetim gider kesintisi yapılmaktadır. İlgili kesinti, ilgili takvim yılı için uygulanacak olan aylık asgari brüt ücretin %6,5’ine karşılık gelen tutarı aşamayacak şekilde uygulanacaktır.

 • Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Sözleşmenin ilk beş yılında ödemeye ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden, ara verilen her tam ay için 2 TL ek yönetim gideri kesintisi yapılır. İlgili kesinti, her sözleşme yılı için ilgili takvim yılında uygulanacak olan aylık asgari brüt ücretin %6,5’ine karşılık gelen tutardan ilgili yılda peşin giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi olarak kesilen toplam tutarın düşürülmesinden sonra kalan tutarı aşamayacak şekilde uygulanacaktır.

 • Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir. Düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilen bir sözleşmenin, katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarların tamamının defaten ödenmesi durumunda, söz konusu sözleşme için düzenli ödeme yapılmaya başlandığı kabul edilir.

 • Kontrol tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşan sözleşmeler ile yönetmelik çerçevesinde düzensiz ödeme statüsünde olan sözleşmeler için kesintilere yönelik üst sınıra ilişkin kontrol uygulanmaz.

 • Her bir sözleşme bazında, ilgili sözleşmenin yürürlük tarihinden, sözleşme sonlanma tarihine kadar şirketçe yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa devlet katkısı hesabından bulunan tutar üzerinden ilgili yasal düzenlemede belirlenen oranlar kullanılarak hesaplanacak tutarı geçemez. Bu kontrolde, 01.01.2016 tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimler ve bunların getirileri üzerinden kontrol tarihine kadar yapılan kesintiler dikkate alınmaz.

İLGİLENEBİLİRSİNİZ;

Çiftçi Hayat Arkadaşı

Ülkemizin en değerli üreticileri çiftçilerimiz,

Size özel hazırladığımız Çiftçi Hayat Arkadaşı sigortası ile ailenizin geleceğini güvence altına alarak rahat yaşayın.

Sıkça sorulan sorular

Aklınıza takılan ne varsa Yardım Merkezimizi ziyaret ederek detaylıca bilgi alabilirsiniz.

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde herhangi bir anda sistemden ayrılma işlemi yapılabilir. 

Getiri üzerinden hesaplanan stopaj kesintisi oranı;

 • Sistemden emeklilik hakkını kullanmadan ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlar için %5,
 • 10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte sistemden emeklilik hakkı elde etmeden ayrılan katılımcılar için %10,
 • Sistemde 10 yıldan az süreyle kalarak ayrılan katılımcılar için ise %15’tir.


Katılımcı, teklif formunun imzalanmasını veya teklifin onaylanmasını müteakip altmış gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma bildiriminin şirkete ulaşmasını müteakip verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve yapılan tüm ödemeler, fon toplam gider kesintisi haricinde hiçbir kesinti yapılmadan, varsa yatırım gelirleriyle birlikte on iş günü içinde ödeyene iade edilir.

Yıllık gelir sigortası, toplu veya belirli süreler içinde yapılan katkılara göre, hemen veya belli bir süre sonra başlayan, sigortalıya veya bildirdiği lehtarına ömür boyu veya belirli süreler için yapılan ödemeleri düzenleyen sözleşmedir. Yıllık gelir sigortası sözleşmesine göre belirlenen emeklilik maaşı; aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak ödenebilir. Yıllık gelir sigortası sözleşmelerinde, yıllık gelir sigortası genel şartları çerçevesinde ilgili şirketin üstlenmiş olduğu rizikonun, tazminat yükümlülüğünün türü ve kapsamının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin, ödeme dönemlerinin, sözleşme süresi ve sözleşmeyi sona erdiren hallerin ve ilgili diğer hususların belirtilmesi zorunludur.

Birikimlerini kısmen almak isteyen katılımcının, hazırlanacak bir program çerçevesinde bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri kısım kısım geri almasıdır.Programlı geri ödemeyi tercih etmesi durumunda, katılımcı; ilgili hesaba katkı payı ödeyemez, ödeme dönemlerini ve ödeme tutarını yılda en fazla 2 kez değiştirebilir, fon dağılımını değiştirebilir, şirketler arası aktarım hakkını kullanabilir. Birikimlerinin tamamını istediği anda alarak sistemden ayrılabilir.

Katılımcı sisteme giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşulu ve 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır.

Katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda azami altı kez değiştirilebilir.

Ödenen katkı payları, şirket hesaplarına nakden intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde katılımcı veya varsa sponsor /işveren kuruluş tarafından belirlenen fonlar için gerekli talimatlar verilerek yatırıma yönlendirilmektedir.

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir. Ödemeye ara verme süresinin bir yılı aşması durumunda katılımcının birikimden EGM ara verme kesintisi yapılır. Katkı payı ödemeye ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca katılımcının birikimden ara verilen her tam ay için iki Türk Lirası ek yönetim gideri kesintisi yapılır.

 Emeklilik sözleşmesine göre ödenmesi öngörülen katkı paylarının ödeme tarihinde ödenmesi esastır. Ancak, emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir. Ödeme tarihinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir.

 Katkı payı ödemeye ara verilmesi halinde de birikimler; katılımcının seçmiş olduğu emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmeye devam eder.

Daha çok sorunuz mu var? Yardım Merkezini ziyaret edin.
;
DUYURU

Bizden Haberler - Bereket Sigorta ve Emeklilik Blog

Korona Virüs'ün yayılımını engellemenin başlıca adımı evde kalmak olması nedeniyle, bizler de üzerimize düşen toplumsal sorumluluğu yerine getirerek evden çalışmaya başlıyoruz.

Devamını Oku