Grup Emeklilik

Grup Emeklilik Sözleşmesi ile hem kurumunuz ve hem de çalışanlarınız önemli avantajlar elde edebilir.

Ürünler
İşveren Grup Emeklilik
Tamamen Kurum Katkılı BİLGİ ALIN
Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik
Tamamen Çalışan Katkılı BİLGİ ALIN
Grup Emeklilik Nedir?

Grup Emeklilik Sözleşmesi ile
Hem Kurumunuz hem de Çalışanlarınız Kazansın


Bereket Emeklilik, Bireysel Planlara göre daha düşük maliyet yapısına sahip özel emeklilik planları sayesinde kurum çalışanlarınızın emeklilik hayallerine kavuşması artık çok daha kolay!

Dilediğinizde, çalışanlarınızı bu koşullarda sisteme dahil edebilir ve onların emeklilik hayallerini Bereket Emeklilik'in grup emeklilik planı ile güvence altına alabilirsiniz.

Çalışanlarınız için bu planları üç farklı şekilde dizayn edebilirsiniz.

Bunlar;

Tamamen kurum katkılı

Kurum ve çalışan katkılı

Tamamen çalışan katkılı olarak katkı paylarının ödenebildiği planlardır.

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI

İhtiyacınıza Göre Fon Belirleyin


Bireysel emeklilik birikimlerinizi yatırıma dönüştüren emeklilik yatırım fonlarının sunduğu pek çok alternatif arasından ihtiyacınıza en uygun olanı seçin.

İLGİLENEBİLİRSİNİZ;

Otomatik Katılım

Geleceğinizi garanti altına almak için hem tasarruf hem de birikim yapmanıza yardımcı olan Otomatik Katılım Sistemi devlet katkısını da içeriyor. Emeklilikte de hayat standartlarınızı koruma altına alan bu sistem aktif olarak çalışanlara çok sayıda avantaj sağlıyor.

Sıkça sorulan sorular

Aklınıza takılan ne varsa Yardım Merkezimizi ziyaret ederek detaylıca bilgi alabilirsiniz.

Katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda azami on iki kez değiştirilebilir.

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde herhangi bir anda sistemden ayrılma işlemi yapılabilir. 

Getiri üzerinden hesaplanan stopaj kesintisi oranı;

  • Sistemden emeklilik hakkını kullanmadan ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlar için %5,
  • 10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte sistemden emeklilik hakkı elde etmeden ayrılan katılımcılar için %10,
  • Sistemde 10 yıldan az süreyle kalarak ayrılan katılımcılar için ise %15’tir.


Katılımcı, teklif formunun imzalanmasını veya teklifin onaylanmasını müteakip altmış gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma bildiriminin şirkete ulaşmasını müteakip verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve yapılan tüm ödemeler, fon toplam gider kesintisi haricinde hiçbir kesinti yapılmadan, varsa yatırım gelirleriyle birlikte on iş günü içinde ödeyene iade edilir.

Yıllık gelir sigortası, toplu veya belirli süreler içinde yapılan katkılara göre, hemen veya belli bir süre sonra başlayan, sigortalıya veya bildirdiği lehtarına ömür boyu veya belirli süreler için yapılan ödemeleri düzenleyen sözleşmedir. Yıllık gelir sigortası sözleşmesine göre belirlenen emeklilik maaşı; aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak ödenebilir. Yıllık gelir sigortası sözleşmelerinde, yıllık gelir sigortası genel şartları çerçevesinde ilgili şirketin üstlenmiş olduğu rizikonun, tazminat yükümlülüğünün türü ve kapsamının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin, ödeme dönemlerinin, sözleşme süresi ve sözleşmeyi sona erdiren hallerin ve ilgili diğer hususların belirtilmesi zorunludur.

Birikimlerini kısmen almak isteyen katılımcının, hazırlanacak bir program çerçevesinde bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri kısım kısım geri almasıdır.Programlı geri ödemeyi tercih etmesi durumunda, katılımcı; ilgili hesaba katkı payı ödeyemez, ödeme dönemlerini ve ödeme tutarını yılda en fazla 2 kez değiştirebilir, fon dağılımını değiştirebilir, şirketler arası aktarım hakkını kullanabilir. Birikimlerinin tamamını istediği anda alarak sistemden ayrılabilir.

Katılımcı sisteme giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşulu ve 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır.

Ödenen katkı payları, şirket hesaplarına nakden intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde katılımcı veya varsa sponsor /işveren kuruluş tarafından belirlenen fonlar için gerekli talimatlar verilerek yatırıma yönlendirilmektedir.

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir. Ödemeye ara verme süresinin bir yılı aşması durumunda katılımcının birikimden EGM ara verme kesintisi yapılır. Katkı payı ödemeye ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca katılımcının birikimden ara verilen her tam ay için iki Türk Lirası ek yönetim gideri kesintisi yapılır.

 Emeklilik sözleşmesine göre ödenmesi öngörülen katkı paylarının ödeme tarihinde ödenmesi esastır. Ancak, emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir. Ödeme tarihinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir.

 Katkı payı ödemeye ara verilmesi halinde de birikimler; katılımcının seçmiş olduğu emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmeye devam eder.

Daha çok sorunuz mu var? Yardım Merkezini ziyaret edin.
;
DUYURU

2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Yönetim Kurulu’nun 04.05.2021 tarihli, 301 ve 1212 sayılı kararı ile, Şirketimizin 15.06.2021 tarihinde yapılacak olan 2020 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Devamını Oku