İNSAN KAYNAKLARI

Bizimle çalışmak ister misiniz?

Şirketimiz, kuruluş amacına uygun olarak Türkiye’de Sigortacılık sektörüne kaliteli istihdam oluşturmaya devam ediyor.

Uzun yıllardır sizinle büyüyoruz, sizinle Bereket’leniyoruz.

Şirketimiz, kuruluş amacına uygun olarak Türkiye’de Sigortacılık sektörüne kaliteli istihdam oluşturmaya devam ediyor.

İK Uygulamalarımız Eğitim ve Gelişim

Çalışanlarımızın işteki ilk günlerinden başlayarak gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Oryantasyon ve işbaşı eğitimler ile başlayan bu süreçte, çalışanlarımızın görev ve sorumlulukları paralelinde eğitim programları düzenliyoruz.

Çalışanlarımızın mesleki bilgileri ve yetkinliklerini geliştirmenin yanı sıra, acentelerimize de dönem dönem eğitim hizmetleri sağlıyoruz.Bu eğitimleri düzenlerken sınıf içi eğitim ve e-öğrenme teknolojilerinden yararlanıyoruz.

DUYURU

Yeni Pay Alma Haklarını Kullanmalarına İlişkin Duyuru

Sayın Pay Sahiplerimiz, Sermaye artışına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Ortakların Yeni Pay Alma Haklarını Kullanmalarına İlişkin Duyuru M

Devamını Oku