Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu - AGD

Fon Bilgisi

Fon, Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünde en az %70’ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikalarına ve Gelir Ortaklığı Senetlerine yer verir. Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %30 ağırlığını aşmamak koşuluyla, yurt içi özel sektör kira sertifikalarına yer verilebilir. Buna ek olarak piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %25 ağırlığını aşmamak koşuluyla Türk Lirası cinsinden katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılma hesaplarına da yer verebilir. Ayrıca fon portföyünün en fazla % 30’u katılım bankacılığı esaslarına uygun Türk Ortaklık Paylarından oluşabilir. Fon portföyü, kamu ve özel sektörden farklı kira geliri kaynaklarının ve de farklı sertifika vadelerinin seçilmesi suretiyle çeşitlendirilir. Fon toplam değeri ve birim pay değeri alanlarının güncellenmesi

Sürekli Bilgilendirme Formu
Portföy Bilgileri
  • Halka Arz Tarihi 03.05.2013
  • Yatırımcı Sayısı55332
  • Risk GrubuDÜŞÜK
  • Fon Toplam Değeri (TL)209.911.028,81
  • Birim Pay Değeri (TL)0,064125
  • Halka Arzdan Bugüne Getiri%543,7
DUYURU

Bereket Sigorta & Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş Genel Kurul İlanı

Devamını Oku