Yangın Sigortasının Genel Şartları Nelerdir?

1 Ocak 1993’te yayımlanarak genel şartları belirlenen standart yangın poliçesinde hariç tutulmuş dahili su ve kara, hava ve deniz taşıtlarının sigortalı kıymete çarpması, deprem ve yanardağ püskürmesi, fırtına, grev, halk hareketleri, kar ağırlığı, kargaşalık, kötü niyetli hareketler, lokavt, sel veya su baskını, terör, yer kayması, gibi ek tehlikeler olarak adlandırılan risklerin yanı sıra, meydana gelmiş olan fiziki bir hasara bağlı olarak ortaya çıkan enkaz kaldırma masrafları, kira kaybı, mali hasarlar ve yangın ile infilak mali sorumluluğu da, yine yangın sigortası kapsamında temin edilebilmektedir. Standart yangın sigortası yaptırmadan yukarıda sayılan ek teminatlar alınamaz.

 

Ayaklanma, iç savaş, ihtilal, isyan, savaş ve bunların gerektirdiği askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar, herhangi bir nükleer yakıttan meydana gelen zararlar, kamu otoritesi tarafından sigortalı nesneler üzerinde alınacak önlemler sebebiyle meydana gelen zararlar ve yangın çıkmadan sadece kavrulma neticesinde meydana gelen zararlar sigorta teminatının dışında tutulmaktadır.

 

Yangın sigortasında önemli husus, poliçede kullanılan “bina değeri” teriminin sigortalı kıymetin bütünüyle yeniden inşa edilmesi halinde oluşacak maliyeti anlamına geldiğidir. Bu maliyetin içinde arsa değeri ve binanın bulunduğu bölgeye göre oluşan değer mevcut değildir. Bu maliyetler binanın tipine ve kullanılan inşaat malzemesinin kalitesine göre yaklaşık olarak hesaplanır.

 

Yangın sigortaları genellikle konutlar ve işyerleri için, yukarıda sayılan teminatların tamamının güvence altına alındığı paket poliçeler dahilinde bulunmaktadır. Bu paket poliçeler sayesinde yangın, yangına bağlı cam kırılması, ferdi kaza ve hırsızlık, yangının birçok ek teminatı, yangın mali sorumluluk teminatları birlikte verilmektedir.

Sorunuza yanıt bulamadınız mı?

Sizi Dinliyoruz

DUYURU

Yeni Pay Alma Haklarını Kullanmalarına İlişkin Duyuru

Sayın Pay Sahiplerimiz, Sermaye artışına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Ortakların Yeni Pay Alma Haklarını Kullanmalarına İlişkin Duyuru M

Devamını Oku