Bütün konutların, uygun primler ile depreme karşı güvence altına alınması

Yurt içinde risk paylaşımı yapılması

Deprem hasarlarının getirmiş olduğu mali yükün sigorta yolu ile uluslararası reasürans ve sermaye piyasalarına dağıtılması

Devletin, deprem sonrası yüklendiği mali yükün azaltılması

Bu mali yüklerden dolayı vatandaşa ekstra vergi ücretlerinin yansımaması

Sağlıklı yapıların üretimine teşvik etme

Uzun vadede kaynak birikiminin toplanması

Toplamda hem sigortanın hem de sosyal dayanışma bilincinin gelişmesi


Sorunuza yanıt bulamadınız mı?

Sizi Dinliyoruz

DUYURU

Yeni Pay Alma Haklarını Kullanmalarına İlişkin Duyuru

Sayın Pay Sahiplerimiz, Sermaye artışına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Ortakların Yeni Pay Alma Haklarını Kullanmalarına İlişkin Duyuru M

Devamını Oku