BES Temel Kavramlar

Emeklilik Şirketi
4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'na göre kurulan ve bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek üzere bu kanun ile ihdas edilen emeklilik branşında ruhsat almış şirkettir.


Katılımcı 
Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan gerçek kişiyi
Sponsor
Bir gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine göre katılımcı adına katkı payı ödeyen veya katkı payının ödenmesine aracılık eden işveren harici kişiyi


Bireysel Emeklilik Aracısı
Emeklilik şirketleri tarafından katılımcılara sunulan emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları emeklilik şirketi adına yapan gerçek kişidir.


Emeklilik Sözleşmesi
Katılımcının bireysel emeklilik sistemine girmesine, sistemden ayrılmasına, emekli olmasına, katkı paylarının ödenmesine, bu katkı paylarının bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesine, fonlarda yatırıma yönlendirilmesine ve katılımcı veya lehtarına yapılacak ödemelere ilişkin esaslar ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen, esas olarak katılımcı ve şirketin taraf olarak yer aldığı sözleşmedir.


Portföy Yöneticisi
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan portföy yöneticiliği yetki belgesi almış ve Kurulca uygun görülen portföy yönetim şirketidir.


Katkı Payı
Katılımcının emekliliğe hak kazanabilmek için emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre bireysel emeklilik hesabında değerlendirilmek üzere emeklilik şirketine aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak ödeyebildiği tutardır.


Emeklilik Planı
Katılımcıya sunulan fonların unvanlarını, asgari katkı payı tutarını, giriş aidatını, yönetim ve fon işletim giderlerini ve bunlara ilişkin hesaplamaları kapsayan emeklilik sözleşmesinin uygulama biçimini belirleyen teknik esaslardır.


Emeklilik Yatırım Fonu

Emeklilik şirketi tarafından kanun kapsamında kurulan ve portföy yönetim şirketlerince yönetilen, katılımcıların sisteme yatırdıkları katkı paylarının değerlendirildiği yatırım aracıdır.


Grup Kurucusu
Çalışanları veya üyeleri adına şirket ile birlikte grup emeklilik planı oluşturan, bu plana ilişkin şartları müzakere eden ve planın işletilmesine yardımcı olan işveren, dernek, vakıf, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu ve sair kuruluştur.


Sorunuza yanıt bulamadınız mı?

Sizi Dinliyoruz

DUYURU

Yeni Pay Alma Haklarını Kullanmalarına İlişkin Duyuru

Sayın Pay Sahiplerimiz, Sermaye artışına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Ortakların Yeni Pay Alma Haklarını Kullanmalarına İlişkin Duyuru M

Devamını Oku