Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu - AGH

Fon Bilgisi

Fon Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünde en az %80 katılım bankacılığı esaslarına uygun Türk Ortaklık Paylarından oluştuğundan dolayı yüksek riskli fon özelliği taşımaktadır. Ayrıca Fon portföyünde %20 ağırlığını geçmemek koşuluyla, katılım bankacılığı esaslarına uygun yabancı ortaklık paylarına, Türk Lirası veya Döviz cinsi vadesiz katılım ve katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılım hesaplarına, Türkiye’de ve yurt dışında ihraç edilen gelire endeksli senetlere ve gelir ortaklığı senetlerine, altın ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun yatırım fonu katılma payları, yabancı yatırım fonu payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı paylarına yatırım yapılabilir. Türkiye’de ve Uluslararası piyasalarda ihraç edilen kira sertifikalarına yatırım yapabilir.

Sürekli Bilgilendirme Formu
Portföy Bilgileri
  • Halka Arz Tarihi 28.05.2012
  • Yatırımcı Sayısı56964
  • Risk GrubuYÜKSEK
  • Fon Toplam Değeri (TL)119.951.930,11
  • Birim Pay Değeri (TL)0,068893
  • Halka Arzdan Bugüne Getiri%628,33
DUYURU

2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Yönetim Kurulu’nun 04.05.2021 tarihli, 301 ve 1212 sayılı kararı ile, Şirketimizin 15.06.2021 tarihinde yapılacak olan 2020 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Devamını Oku