Fon Değişikliği Kronoloji / Katılımcı Duyuruları - AGA

KATILIMCI DUYURULARI

13.03.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamındaki değişiklikler, mevcut fonlarımızda uygulanıyor olup, iç tüzük ve izahname tadilleri 31.12.2013 tarihine kadar tamamlanıp katılımcılarımızın bilgisine sunuluyor olacaktır.

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Yönetim Kurulu ve Bağımısız Denetim Firması Değişikliğine İstinaden 06.06.2018
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.

EYF Uyumu Kapsamında Yapılan Tadillere İstinaden Katılımcılara Duyuru 16.05.2017
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Katılımcılara Duyuru 13.03.2013 SPK Yönetmeliğine İstinaden
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Portföy Yönetim Şirketi Değişikliğine İstinaden
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Katılımcılara Duyuru 20.12.2016
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.

27.05.2019 SPK Bütenine İstinaden Yapılmış Fon Tadili
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Kurucu Yönetim Kurulu Değişikliğine istinaden 27.02.2018
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Portföy Yöneticisi Değişikliği Duyuru 18.12.2017
Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Katılımcılara Duyuru (AGD)
DUYURU

2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Yönetim Kurulu’nun 04.05.2021 tarihli, 301 ve 1212 sayılı kararı ile, Şirketimizin 15.06.2021 tarihinde yapılacak olan 2020 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Devamını Oku